Zgłoszenie reklamacyjne

Proszę czekać

Regulamin odpłatnej naprawy, gwarancyjnej i diagnozy sprzętu.

W przypadku gdy Klient zgłosi towar na naprawę gwarancyjną, a po diagnozie w serwisie usterka nie wystąpi bądź reklamowany towar będzie uszkodzony w wyniku złego eksploatowania, wtedy Klient może zostać obciążony kosztami wykonania wstępnej diagnozy w wysokości 50 zł. Jeśli klient wyrazi zgodę na naprawę płatną o wartości proponowanej jak w regulaminie poniżej, wtedy koszt diagnozy nie będzie naliczany.

Jeżeli Klient zdecyduje się na płatną naprawę, realizuję wysyłkę towaru pocztą polską lub kurierem na swój koszt na adres serwisu. Wysyłany sprzęt musi zostać odpowiednio zabezpieczony i wysłany z kompletnym wyposażeniem w oryginalnym opakowaniu. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu w wyniku braku oryginalnego opakowania lub nieprawidłowego zabezpieczenia - Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Po otrzymaniu sprzętu, Serwis dokonuje wstępnej diagnozy, rozumianej jako usługa serwisowa - płatna, polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń i wyceny kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi,  że:

        a) Sprzęt jest w pełni sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi  za pośrednictwem kuriera na koszt  Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej  diagnozy w wysokości 50 zł. 

        b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta o stwierdzonych  uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W  przypadku rezygnacji Klienta  z naprawy po wstępnej diagnozie, Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając  go jednocześnie  kosztami wykonania wstępnej diagnozy w wysokości 50 zł.

W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia sprzętu, koszt naprawy odpowiednio wzrośnie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody  Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis jest upoważniony do  odmowy naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za diagnozę sprzętu i transport.

W przypadku reklamacji tabletu w procedurze "Tablety - naprawa gwarancyjna - wymiana", Klient wprowadza do formularza towar, który chce zgłosić a następnie wybiera model, na który chce wymienić, i który aktualnie jest dostępny na naszym magazynie. Po wybraniu modelu i wysłaniu zgłoszenia Klient otrzymuje emaila zawierającego wycenę. W przypadku, gdy Klient zaakceptuje taką wycenę, to po dostarczeniu reklamowanego towaru, który po oględzinach w serwisie spełnia warunki reklamacyjne (tj. nie jest uszkodzony mechanicznie itp.), następuje wymiana na model wskazany, pod warunkiem, że nadal znajduje się na stanach magazynowych, a towar reklamowany staje się własnością firmy Incom. Towar wymieniony zostaje dostarczony wraz z fakturą w usłudze "opłata za pobraniem". W przypadku rezygnacji z wyceny, taka reklamacja przechodzi w normalny tryb serwisowy i urządzenie jest naprawiane.[X]
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.