Przywracanie systemu w komputerach ADAX z Windows 7

Przywracanie systemu w komputerach ADAX z Windows 7

Uwaga! Działa tylko na komputerach ADAX, w których użytkownik nie ingerował w oryginalny układ partycji twardego dysku zakupionego (po 11.07.2010) komputera.

Uwaga! Przed dokonaniem operacji przywracania należy koniecznie wykonać kopię zapasową ważnych plików, gdyż system operacyjny zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, znanego z momentu zakupu.

Sposób pierwszy (jeśli komputer startuje):

Jeżeli komputer normalnie można normalnie uruchomić, to należy wejść w panel sterowania i uruchomić odzyskiwanie.

Następnie w polu „wyszukiwania” wpisujemy odzyskiwanie, a następnie klikamy myszą na opcję Odzyskiwanie.

W kolejnym kroku wybieramy Zaawansowane metody odzyskiwania.

Następnie wybieramy opcję Zainstaluj ponownie system Windows.

Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej plików, pozwoli to później na automatyczne ich odtworzenie. Niezależnie od wybranej tu opcji najważniejsze pliki najlepiej zabezpieczyć wcześniej poprzez ręczne kopiowanie.

Wybieramy dysk, na którym zostanie utworzona kopia zapasowa.

Następnie pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera celem dokonania przywracania systemu. Jeżeli wybraliśmy wcześniej przywracanie bez kopii zapasowej, to dodatkowo pojawi się ostrzeżenie, mówiące o potencjalnej utracie danych.

Po ponownych uruchomieniu system zostanie przywrócony automatycznie.
Po zakończonej operacji pojawi się okno umożliwiające przywrócenie plików użytkownika z wykonanej wcześniej kopii zapasowej.

Sposób drugi (komputer się nie uruchamia), użytkownicy zaawansowani.

Zanim Windows zacznie startować wciskamy szybko klawisz funkcyjny F8. Pojawi się MENU tekstowe Zaawansowane opcje rozruchu i wybieramy opcję Napraw komputer.

Po uruchomieniu podsystemu odzyskiwania klikamy DALEJ, następnie podajemy (jeśli jest używane) hasło użytkownika z prawami administratora i klikamy OK.

W ostatnim kroku wybieramy ostatnią opcję: Zainstaluj ponownie system Windows,
a następnie, świadomi tego co robimy, potwierdzamy komunikat „Czy na pewno chcesz ponownie zainstalować system Windows?”, klikając TAK*.

*Uwaga! W tym momencie nie ma już miejsca na wykonanie kopii plików, jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej. Jeżeli nie jesteś pewien tego co robisz lub komputer zawiera ważne, kluczowe pliki, których wcześniej nie zabezpieczyłeś – wybierz opcję NIE.