Czy komputer ADAX musi być odesłany do serwisu w oryginalnym opakowaniu?

Nie musi być to opakowanie oryginalne. Jednak komputer musi być w opakowaniu bezpiecznym, chroniącym podczas transportu. W przypadku braku odpowiedniego opakowania INCOM S.A. nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu.