Jakie są warunki gwarancji?

Szczegółowy opis warunków gwarancji na komputery ADAX można znaleźć na stronie internetowej: https://www.adax.pl/sites/default/files/komputery_ADAX_gwarancja.pdf