Ile trwa naprawa komputera ADAX w przypadku reklamacji?

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu są bezpłatnie usuwane przez Serwis w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu lub 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu.