Instrukcja aktualizacji Tabletu ADAX 9JC1 do wersji 4.1.1

Uwaga!

Każda aktualizacja niesie za sobą ryzyko utraty danych, koniecznie przed dokonaniem aktualizacji zabezpiecz swoje ważne dane.
Poziom wiedzy do wykonania aktualizacji średniozaawansowany. Zalecamy dokonywać aktualizacji w 32 bitowym Windows.

Tablet powinien być naładowany przynajmniej w 50% i wyłączony.

1. Pobrać i rozpakować plik z oprogramowaniem układowym: http://adax.pl/files/soft/android/FW_serwis/ADAX_9JC1_4.1.1_update.zip
2. Pobrać i rozpakować aplikację uaktualniającą tablet: http://adax.pl/files/soft/android/FW_serwis/RK_flasher.zip
3. Uruchomić z folderu .\ RK_flasher\RKBatchTool.exe
4. Tryb serwisowy: Przy wyłączonym tablecie, trzymając wciśnięty klawisz zwiększania głośności VOL+ należy podłączyć kabel USB do gniazda microUSB HOST.

UWAGA! Przy pierwszym podłączeniu tabletu do komputera wymagane będzie ręczne zainstalowanie sterowników.
W Windows 7 przechodzimy do Panelu Sterowania -> System -> Menedżer Urządzeń

Trzeba wybrać opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
Należy wskazać katalog z rozpakowanym sterownikiem .\RK_flasher\Driver\ i wybrać folder x86 – 32bity; x64 -64bity i kliknąć dalej.

Następnie należy zatwierdzić instalację niepodpisanego sterownika.

Poprawnie zainstalowany sterownik:

5. Jeśli w programie RKBatchTool.exe tablet rozpoznawany prawidłowo – świeci się zielona kontrolka, to można przystąpić do uaktualnienia.
W przeciwnym przypadku należy ponownie wejść w Tryb Serwisowy (patrz pkt. 4)

Żeby uaktualnić tablet należy wskazać plik *.IMG w sekcji FW Path, a następnie kliknąć przycisk Upgrade.

Po udanej aktualizacji kontrolka stanu podłączenia tabletu zmieni kolor z zielonego na fioletowy i zostanie wyświetlony komunikat:
Upgrade Done Success , wówczas można odłączyć tablet i cierpliwie czekać na pierwsze uruchomienie urządzenia.